Tủ bày đồ dắt dơi gỗ gụ đẹp ( kt : 1.28mx2.15mx40cm)