VÁCH TÀU 7 MÓN GỤ

Bộ Vách Tàu gỗ Trắc này gồm 7 món : 4 ghế – 1 bàn và 2 bàn kẹp 
Ghế Rộng : 61,5cm – Sâu 49,5cm – Tựa Cao 1m
Bàn Dài 1m – Rộng 50cm – Cao 75cm
Bàn Kẹp : Dài 41,5cm – Rộng 31,5cm – Cao 72cm . 

Danh mục: