BỘ VÁCH DẮT HOA MAI 7 MÓN GỖ GỤ (MẶT ĐÁ CẨM THẠCH )